Reglement2023-04-20T16:20:36+02:00

Parkregelement

Net zoals iedere tennisvereniging heeft ook Tennisclub Arnolduspark haar eigen regels, het parkreglement. Het parkreglement bevat onder andere regels voor afhangen, gedrag op en naast de baan en het introduceren van niet-leden.

 1.  Je bent gerechtigd te spelen op ons tennispark met een geldige verenigingspas (inclusief pasfoto). Een verenigingspas is strikt persoonlijk en wordt  verstrekt, indien de contributie is betaald. Spelers, die niet in het bezit zijn van een geldige verenigingspas kunnen niet van de tennisbanen gebruik  maken.
 2. Ieder lid mag alleen gebruik maken van de buiten gravelbanen van tennisclub Arnolduspark.
 3. Ieder lid is verplicht vóór het tennissen zijn ledenpas af te geven bij de aanwezige (horeca)medewerk(st)er.
 4. Een baan reserveren kan telefonisch of zonder reservering waar je bij aankomst op het park een vrije baan krijgt toegewezen van de betreffende (horeca)medewerk(st)er.
 5. Of je nu single of dubbel wilt spelen, je reserveert een tennisbaan altijd voor één uur.
 6. De gravel tennisbanen zijn vanaf 1 april tot 1 oktober bespeelbaar.
 7. Van maandag tot en met vrijdag kan er gereserveerd worden tussen 09.00- en 23.00 uur. In het weekend kan er gereserveerd worden tussen 09.00- en 17.00 uur.
 8. De tennisbanen mogen alleen met tennisschoenen betreden worden. Schoenen met te grof profiel zijn niet toegestaan.
 9. Iedereen dient gekleed te zijn in gepaste tenniskleding.
 10. Het is niet toegestaan banen te gebruiken, die door de groundsman als onbespeelbaar zijn verklaard.
 11. Bij en na regenval beslist de groundsman over de bespeelbaarheid en eventueel daartoe te nemen maatregelen.
 12. Bij sneeuwval en vorst kunnen de gravelbanen niet worden bespeeld.
 13. Alle tennisbanen dienen na het spelen gesleept te worden, conform de instructies.
 14. Ieder lid mag ten hoogste 5 maal per verenigingsjaar een niet lid introduceren.
 15. Een introductie kost € 10,00 per speeldag.
 16. Een introductie pas haalt u op bij de bar.
 17. Introduceren is niet toegestaan tijdens de competitie, toernooien en andere evenementen.
 18. Bij grote drukte kan men niet introduceren. De barmedewerkers zullen dit dan aangeven.
 19. Eenieder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het veroorzaken van schade aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, meubilair en netten.
 20. Fietsen en brommers dienen uitsluitend gestald te worden in de daarvoor aangegeven plaatsen en fietsenstalling.
 21. Het is verboden glaswerk mee naar de tennisbaan te nemen.
 22. Plaats geen tennistassen op de tafels.
 23. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
 24. Roken is binnen in het tenniscentrum niet toegestaan. Het terras is rookvrij.
 25. Meegebrachte honden dienen aangelijnd te zijn. Hondenbezitters zijn aansprakelijk voor overlast en vervuiling veroorzaakt door hun honden.
 26. Leden van Tennisclub Arnolduspark dienen in gedrag en woord respect te hebben voor andere leden en gasten.
 27. Volwassenen houden toezicht op door hun meegebrachte kinderen en zorgen ervoor dat deze geen overlast en beschadigingen oorzaken. Ouders zijn aansprakelijk voor de door hun meegebrachte kinderen veroorzaakte schade.
 28. Arnolduspark is niet aansprakelijk voor ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van leden en/of bezoek(st)ers.
 29. Gedragingen, die de belangen van de tennisvereniging, van personeel van het tennispark, van pachters of trainers op enigerlei wijze schaden of kunnen schaden, zijn verboden.
 30. Eenieder, die zich niet aan dit reglement houdt, kan van het tennispark verwijderd worden De werknemers van het tennispark en de groundsman zijn bevoegd de naleving van dit reglement te controleren.