Organisatie2023-04-20T15:46:41+02:00

Waar staat Tennisclub Arnolduspark voor?

Missie 2020

  • Tennisclub Arnolduspark (TCA) wil een aansprekende en aantrekkelijke tennisvereniging zijn, op een moderne accommodatie, in de regio voor alle leeftijden, waar op elk gewenst niveau recreatief en competitief kan worden gespeeld.
  • Plezier en ontwikkeling staan hierbij centraal.
  • Vanuit onze missie zijn we onze visie verder vorm gaan geven. Waar vinden wij dat onze tennisvereniging naar toe moet? Wat is daarbij de huidige stand van zaken en hoe zou dit moeten zijn over 5 jaar.

Visie

  • TCA wil binnen 5 jaar structureel voor alle leden op alle niveau’s een club zijn. Iedereen kan op zijn eigen niveau spelen. Bij TCA wordt er voldoende aandacht besteed aan de breedte (recreatieve speler) en de top (competitieve speler).
  • TCA wil in de toekomst een bezetting hebben van minimaal 100 leden per baan, met een goede verdeling van jeugd en senioren (1/3 – 2/3).
  • TCA wil met het hoogste heren team structureel Eredivisie spelen, met zoveel mogelijk door de tennisschool, opgeleide spelers.
  • TCA streeft ernaar dat er een piramide opbouw komt in de competitie indeling op zaterdag en zondag. Van breed in de basis (recreatief) tot een piek in de top (competitief).
  • Toernooien, competitiedagen en andere evenementen worden druk bezocht en leden voelen zich thuis op de club.

Kernwaarden

Veilig

Iedere speler, van jong tot oud, die bij TCA tennist, moet zich volledig veilig voelen op en rond het tennispark.

Gastvrij

Ieder clublid, maar ook tennissers van andere verenigingen die competitie en/of toernooien spelen op het tennispark dienen zich welkom te voelen op het tennispark. 

Samenhang top en breedte

TCA is een actieve tennisvereniging waar zowel ruimte is voor recreatieve- als competitieve spelers.

TCA is een club met een regionale uitstraling met onze open jeugd- en senioren toernooien en competitieteams op regionaal en landelijk niveau.

TCA biedt alle leden op alle niveau’s de gelegenheid om wedstrijden te spelen. TCA zorgt ervoor dat de KNLTB competitie voor alle leden toegankelijk is. Daarnaast zijn er jaarlijks open toernooien voor jeugd en senioren.

TCA stimuleert de organisatie van laagdrempelige interne activiteiten zoals een interne competitie, toss dagen en toernooien.

Kwaliteit dienstverlening

TCA werkt met professionals en stimuleert leden om zich actief, als vrijwilliger in te zetten voor de club.

Om de kwaliteit van de tennisbanen en trainingen te garanderen maken we gebruik van een professionele groundsman en professionele trainers.

Hygiëne

Toiletten, douches en kleedruimten dienen in orde en schoon te zijn. Afvalbakken worden regelmatig geleegd.

Sportiviteit

Ieder lid van TCA dient zich te houden aan de spelregels van het tennisspel, je maakt je niet schuldig aan spelbederf, je respecteert je tegenstander, je kunt tegen je verlies, bij een wedstrijd op een ander tennispark, gedraag je je als een goede gast en bij een wedstrijd op ons eigen tennispark gedraag je je als een goede gastheer.

Gezelligheid

De ambiance van het tennispark en clubhuis en de diverse activiteiten die georganiseerd worden, zijn bevorderend voor de onderlinge betrokkenheid van de leden.

Betrokkenheid

TCA wil ervoor zorgen dat leden zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor de tennisvereniging.

TCA heeft een 7-tal werkgroepen waar leden zich bij aan kunnen sluiten.

TCA wil zoveel mogelijk actueel blijven en aansluiten bij de ontwikkelingen in de tennissport en de eventueel veranderende behoeften van leden. Vernieuwingen hebben altijd tot doel om de tennisvereniging te versterken en moeten gedragen worden door de leden.

TCA ondersteunt zoveel mogelijk initiatieven die vanuit de leden zelf komen. Betrokkenheid en gezelligheid is zeer belangrijk binnen de tennisvereniging.